Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 14h ngày 08/04/2023 ~ 24h ngày 09/04/2023

Giới Hạn : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
  • Không Giới Hạn Reset
  • Không chức năng Reset Vip , Webshop ..v.v

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Chúa Tể

Set Huyền Thiết Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thiết Binh

Set Bạch Hổ Hoàn Hảo
• 1 Option
• Luck

(Tự chọn Option)

Thời gian sự kiện: 08/04/2023 ~ 24h ngày 30/04/2023

Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn


TOP 1

01 Cánh cấp 2 + 9
- Luck
- MNL

Theo chủng tộc

TOP 2

01 Cánh cấp 2
- Luck
- MNL

Theo chủng tộc

TOP 3

01 Cánh cấp 2
- MNL

Theo chủng tộc  • Có giới hạn reset (bắt đầu từ 0h ngày 10-04)
  • Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v (bắt đầu từ 0h ngày 10-04)
  • Có Reset Vượt Mức
  • Cấp độ của nhân vật khi Reset càng cao nhận được càng nhiều điểm Danh Vọng
  • Hệ thống sẽ căn cứ điểm Danh Vọng của từng nhân vật để đưa vào BXH Top Danh Vọng

Thời gian sự kiện: 08/04/2023 ~ 24h ngày 30/04/2023

Điểm G-Point nhận được khi thành viên của Guild nhận phần thưởng điểm G-Point trong Nhiệm Vụ Hàng Ngày tại trang Quản Lý Tài Khoản
Điểm G-Point của Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Guild có số điểm G-Point cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH
TOP Phần thưởng Ghi chú
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + 9 + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option + Luck (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild
Set Cấp 6 Hoàn Hảo 1 Option (Tự Chọn 1 Option) Phần thưởng được trao cho chủ Guild

Thời gian sự kiện: 08/04/2023 ~ 24h ngày 30/04/2023

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH
  • Max Master là 600 cấp độ

TOP 1

- 150 Bless
- 150 Soul
- 20 Box 5

TOP 2

- 100 Bless
- 100 Soul
- 20 Box 4

TOP 3

- 50 Bless
- 50 Soul
- 20 Box 3

Thời gian sự kiện: 08/04/2023 ~ 24h ngày 30/04/2023

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Bộ Nhẫn + Dây Chuyền Hoàn Hảo (Tự Chọn 1 Option)
Gồm 2 Nhẫn và 1 Dây Chuyền
1 cặp Nhẫn Hoàn Hảo
Gồm 2 Nhẫn
Dây Chuyền Hoàn Hảo
1 Dây Chuyền

Bảng Điểm Kill Boss

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5
Kundunt BOSS 10